Kategorier
Arkitekt

Värdefulla tips från arkitekten i Funäsdalen

Har ditt hus blivit för trångt och funderar ni på att bygga ut? Innan ni tar steget, är det viktigt att överväga om en tillbyggnad är ekonomiskt lönsam eller om det kanske är bättre att flytta istället?

När man bott länge i sitt hus, lönar det sig ofta att utvidga utrymmet istället för att byta till ett större hem. Särskilt om man har barn, är det önskvärt att fortsätta bo kvar om möjligt. Innan ni anlitar en arkitekt i Funäsdalen kan ni skriva ner en lista med era önskemål och krav för den nya tillbyggnaden. Det kan vara allt från en rymligare hall och två sovrum till en extra toalett eller lekrum. Om ni som par inte alltid är överens, kan det vara bra att göra varsin lista och sedan diskutera punkterna med arkitekten. Dessutom underlättar det om ni har en tydlig budget innan ni träffar arkitekten.

Ta reda på vad som är tillåtet enligt detaljplanen

Det är också viktigt att undersöka vilka möjligheter som finns och vad ni får göra enligt detaljplanen. Hur mycket får ni till exempel bygga ut och hur nära får tillbyggnaden vara grannens tomt? Ett bra tips är att ta reda på vad andra har gjort i samma område. Ofta strävar man efter att skapa en tillbyggnad som passar husets arkitektur och områdets stil. Därför är det bra att ta med bilder på fastigheten när ni träffar arkitekten för första gången. Ha förtroende för arkitektens kunskaper och våga låta hen ha fria händer. Arkitekten kan ofta komma med bra lösningar som ni själva kanske inte har tänkt på. Om ni ändå inte blir nöjda, kan det vara en missuppfattning som kan rättas till, eller så kan ni välja att byta arkitekt.

En bra lösning innan bygget påbörjas

Ha inte för bråttom i processen för tillbyggnaden, utan ge arkitekten tillräckligt med tid för att komma fram till en bra lösning som uppfyller era förväntningar. Det är viktigt att vara helt klara med hur ni vill ha det innan byggprojektet startar. Att göra ändringar under själva byggprocessen blir mycket kostsamt. Försök se tillbyggnaden som en investering och inte bara som en utgift. Välj därför material med lång livslängd och som åldras vackert. Låt tillbyggnaden bli något vackert och inte bara funktionellt. Den extra kostnaden kan vara avgörande för hur mycket ni sedan kommer att uppskatta den nya utbyggnaden.

Kategorier
Arkitekt

Arkitekt i Stockholm med sinne för både mode och stil

Det är inte vilken arkitekt som helst i Stockholm som har det rätta sinnet för både arkitektur och mode. De har inte alla fattat grejen med sitt jobb.

En arkitekt kan bli en trendsättare när det gäller hur människor ska leva, arbeta och bo. Förståelse för design kan göra det möjligt att återspegla tiden i de byggnader och den miljö som en stadsplanerare har full insikt i. Det kan bli något unikt för det århundrade som byggs upp. 

Moderna museet i Stockholm, och även stadshuset, är några fina exempel där en arkitekt erhållit pris för sin design och sitt nytänkande. Det är många blickar i världen som riktas mot Sverige när det gäller att skapa hållbara, enkla och funktionella byggnader att leva, verka och bo i.

En arkitekt från Stockholm ligger högt i kurs när det gäller att vara i framkant

Det har visat sig att en stad med sin arkitektoniska framtoning, och med alla sina landmärken, har en förmåga att påverka design och stil hos invånarna. Det är alltså ett viktigt arbete som en stadsarkitekt har. Allt den personen gör på ritbordet kommer att bli något som har med alla medborgare att göra. 


Det kan vara svårt att fatta hur mycket arkitektur påverkar oss. Kanske är det inget du går omkring och funderar på i vardagen. Men historiskt sett kan man se hur arkitekter speglat tidens era och tvärtom. Det är en konstform som kommer stå kvar länge till mångas beskådan. För mer information om arkitekter i Stockholm se arkitektstockholm.biz.