Kategorier
Fönster

Se bra ut med fönsterrenovering i Stockholm

En fönsterrenovering i Stockholm gör underverk både för en fastighets utseende och funktion. Välmålat och kittat är modellen för sunda och snygga fönster.

En byggnad är mer än summan av dess delar men den består också av just sagda delar. Man kan knappast ge sig till att försumma något eftersom det kommer att påverka helheten negativt. Fönster är husets ögon och spelar stor roll för hur huset uppfattas av omgivningen. Samtidigt är fönstren helt vitala för husets ventilation. 

Fönstrens målade ytor tenderar att börja flaga med åren och det är fullt naturligt. Regn och snö och växlande temperaturer påverkar hela byggnadens utsida och förstås även fönstren. När fönsterkarmar av trä exponeras för vädrets makter är det lätt att få fuktskador som i sin tur leder till att fönstrets funktion försämras kraftigt.

En fönsterrenovering säkrar inomhusklimat och husets utseende

Hur utförs en fönsterrenovering? Tja, det beror förstås bland annat på vad som behöver göras. Ibland räcker det med en enkel målning av de delar som inte är av glas. I andra fall måste det till kitt och flera lager målning. Det är inte heller helt ovanligt att man byter själva glasrutorna mot en modernare typ med bättre värden.
En fönsterrenovering ska alltid starta med en kontroll och en översikt. Sedan hanteras rostskydd på metalldelar, målning av olika delar, tätning och eventuella byten av trasiga delar. Ventiler och rutor är saker som också kan behöva åtgärdas. I slutänden har man ett hus som har ett bra inneklimat och fönster som tål många fler år av väder och vind.