Kategorier
Jurist

Hjälp vid dolda fel i hus

Vid ett husköp är det viktigt att ta hjälp av en besiktningsman som kan hitta fel och brister. Men det kan ändå dyka upp dolda fel i hus, som inte syns direkt.

Det är svårt att köpa något utan att ha sett det först. Så är det när det gäller köp av allt från kläder till elektronik. Men ju dyrare köp – desto viktigare är det att göra en ordentlig kontroll av skicket. Eftersom ett hus ofta är det dyraste man köper i sitt liv, så är det därför viktigt att ta hjälp av en besiktningsman för att ha möjlighet att hitta eventuella fel och brister.

Men trots att det är mycket som kan upptäckas vid en besiktning så finns det ändå sådant som inte är lika lätt att upptäcka. Det kan vara dolda fel som sitter så pass otillgängligt att det är svårt att upptäcka med blotta ögat, eller ens med diverse utrustning. Eller så kan det vara brister som tar tid på sig innan det eventuellt blir mögel eller allvarliga fuktskador.

Tvister vid dolda fel i hus

Eftersom dolda fel i hus kan orsaka stora bekymmer, och mycket höga kostnader, så kan det uppstå tvister mellan olika parter. Det kan vara en tvist mellan den förra ägaren och den nya, men det kan även vara en tvist mellan den nya ägaren och besiktningsmannen. Allt beror på vem det är som kan ha orsakat felet och vem som borde ha vetat om att felet förekom.

Det enklaste är att alla involverade parter tar juridisk hjälp vid dolda fel i hus, så att det går att ta reda på vem det är som ska ersätta skadorna. I vissa fall kan det även vara så att ersättningskravet går vidare till den firma som har gjort så pass bristfälliga jobb att skadorna har uppstått.