Kategorier
VVS

Radonundersökning i Stockholm – inomhusmiljö

Radon är en luktfri och osynlig gas, som inte ska andas in. Misstänker du att radonhalten i ditt hus är för hög, ska du göra en radonundersökning i Stockholm.

Det låter motsägelsefullt men inomhusluft kan vara mer förorenad än luften utomhus. Den kan till och med vara giftig och långsiktigt förorsaka sjukdomar. Ett exempel är radon som kan finnas i mark, vatten och byggmaterial. Blåbetong, som finns i hus som byggdes från mitten av 1900-talet, kan avge radon.

Det finns flera anledningar till att göra en radonundersökning i Stockholm. Om en bostad eller lokal ska byggas om eller byggas till kan det vara klokt att mäta radonhalten. I det fall det finns hög radonhalt i omkringliggande mark, är det troligt att radon kommer i en lokal. Ska en byggnads system för ventilation eller uppvärmning ändras, kan åtgärder göras för att sänka radonhalten.

Radonundersökning inför husköp

Du är på väg att köpa ett hus som byggdes på 1960-talet. En kollega på din arbetsplats nämner för dig att ett sådant hus kan innehålla radon. Du har ingen aning om vad detta innebär, men kollegans tips om att göra en radonundersökning följer du. Den mätning som görs visar att halten av radon är något för hög.

Om en radonhalt är för hög beroende på att ett hus är byggt med blåbetong, går det oftast att åtgärda genom att förbättra ventilationen. Ju fler luftombyten desto lägre radonhalt. Men radon kan även komma in från marken. I första hand isoleras då husets bottenplatta och som ett tillägg kan en radonsug installeras.